עמוד הבית / נגב/ נגב 5 קומנדו

negev gun
negev gun

מקלע קלבקליבר 5.56X45 מ"מ
הזנה משרשיר, תוף הסתערות או מחסנית דגם נאט"ו
אורך קנה: 330 מ"מ

נגב 5 קומנדו | נתונים טכניים

קליבר: 5.56X45 מ"מ

מעלה סליל: 6 סלילים במעלה ימני, פיתול "1:7

אורך קנה: 330 מ"מ

אורך כולל עם קת פתוחה: 890 מ"מ

אורך כולל עם קת סגורה: 680 מ"מ

משקל (משוער, נשק בלבד): 7.65 ק"ג

קצב אש (משוער, כדורים בדקה): 1,050~850 (מחסנית, שרשור)

קצב אש (משוער, כדורים בדקה): 1,050~950 (שרשור – תנאי קיצון)