עמוד הבית / נגב/ נגב 5

negev rifle
negev rifle

מקלע קל בקליבר 5.56X45 מ"מ

הזנה משרשיר, תוף הסתערות או מחסנית דגם נאט"ו

אורך קנה: 460 מ"מ

נגב 5 | נתונים טכניים

קליבר: 5.56X45 מ"מ

מעלה סליל: 6 סלילים במעלה ימני, פיתול "1:7

אורך קנה: 330 מ"מ

אורך כולל עם קת פתוחה:  890 מ"מ

אורך כולל עם קת סגורה:  680 מ"מ

משקל (משוער, נשק בלבד):  7.65 ק"ג

קצב אש (משוער, כדורים בדקה): 1,050~850 (מחסנית, שרשור)

קצב אש (משוער, כדורים בדקה): 1,050~950 (שרשור – תנאי קיצון)