עמוד הבית / תת מקלע עוזי / תת-מקלע עוזי פרו

Uzi pro
Uzi pro

תת-מקלע בקליבר 9X19 מ"מ
זמין באורכי קנה: 170 מ"מ , 210 מ"מ ו- 240 מ"מ

עוזי פרו | נתונים טכניים

קליבר: 9X19 מ"מ

מעלה סליל: 4 סלילים במעלה ימני, פיתול "1:10

אורך קנה: 170 מ"מ | 210 מ״מ | 240 מ״מ

אורך כולל עם קת פתוחה: 539 מ"מ | 579 מ״מ | 609 מ״מ

אורך כולל עם קת מקופלת: 317 מ"מ | 357 מ״מ | 387 מ״מ

משקל (משוער, ללא מחסנית): 2.4 ק"ג | 2.45 ק״ג | 2.6 ק״ג

קצב אש (משוער, כדורים בדקה): 1,150~1,100